Logistyka kontraktowa i związane z nią korzyści
Firma Małgorzata Rita - 26-05-2020

Logistyka kontraktowa i związane z nią korzyści

Duże zainteresowanie usługami logistycznymi utrzymuje się na stałym, wysokim poziomie. Korzystanie z nich jest bowiem niezbędne dla większości firm, które zajmują się produkcją oraz dystrybucją towarów. Jedną z najpopularniejszych usług z tego zakresu jest logistyka kontraktowa, która polega na outsourcingu usług związanych z magazynem oraz zarządzaniem obiegiem towarów. Na czym polega logistyka kontraktowa i jakie korzyści oferuje współczesnym przedsiębiorstwom?

Co kryje się pod pojęciem logistyki kontraktowej?

Logistyka kontraktowa jest określana jako outsourcing magazynu oraz związanych z jego obsługą usług. Jest to usługa z branży logistycznej dotycząca szeregu operacji prowadzonych na powierzchni magazynowej. W tym modelu współpracy doświadczony oraz wyposażony w niezbędne środki i narzędzia operator logistyczny ponosi pełną odpowiedzialność za obsługę łańcucha dostaw zapewniając klientowi przestrzeń niezbędną do przechowywania oraz dystrybucji należących do niego towarów i dóbr. Oprócz tego, operator odpowiedzialny jest także za szereg operacji związanych z towarami klienta. Należą do nich m. in. wyładunek i dekonsolidacja, kompletacja i pakowanie przesyłek oraz ich wysyłka do odbiorców.

Najprostszą formą logistyki kontraktowej, z której mogą skorzystać firmy, jest po prostu składowanie towarów. Może być ono realizowane, w zależności od potrzeb klienta, w formie krótko- lub długoterminowej. W takim modelu współpracy towar należący do klienta jest przez niego dostarczany do magazynu będącego własnością operatora oraz w nim przechowywany. Logistyka kontraktowa obejmować może jednak także bardziej złożone i kompleksowe usługi i oprócz samego miejsca na towary oferować klientowi także transport, dystrybucję, składowanie towarów, zarządzanie punktami sprzedaży, fakturowanie oraz obsługę posprzedażową. Wybór konkretnych usług oraz pełnego zakresu logistyki kontraktowej zależy od preferencji i potrzeb klienta.

Logistyka kontraktowa i związane z nią korzyści

Logistyka kontraktowa – najważniejsze korzyści dla firm

Logistyka kontraktowa posiada wiele zalet, z powodu których cieszy się tak dużą popularnością wśród współczesnych przedsiębiorców. Korzystając z outsorcingu usług logistycznych można bowiem skutecznie obniżyć koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz zarządzania obiegiem towarów. Logistyka kontraktowa pozwala przede wszystkim na wyeliminowanie kosztów stałych w postaci utrzymania własnej powierzchni magazynowej, sprzętu i pojazdów, opłacenia pracowników odpowiedzialnych za zarządzanie obiegiem towarów oraz zakupu licencji i systemów informatycznych do zarządzania magazynem.

Korzystanie z usług zewnętrznej firmy pozwala skupić się na własnym rozwoju oraz daje pewność, że wszystkie usługi zostaną zrealizowane prawidłowo. Profesjonalna logistyka kontraktowa jest bowiem usługą realizowaną przez doświadczonych operatorów, którzy dysponują wszystkim, co niezbędne do właściwego wykonywania powierzonych im zadań. Korzystający z ich usług klient przy niewielkim nakładzie finansowym i zaangażowaniu własnym otrzymuje więc w pełni kompletną i profesjonalnie zrealizowaną usługę, która może zostać w pełni dopasowana do jego potrzeb i specyfiki prowadzonej działalności.