Firma zorientowana na rozwój. Koncepcja Lean Management
Firma Karolina Żyłowska - 17-02-2020

Firma zorientowana na rozwój. Koncepcja Lean Management

Każde przedsiębiorstwo funkcjonujące na rynku powinno dążyć do nieustannego rozwoju poprzez doskonalenie procesów zachodzących w firmie. Kluczem do sukcesu może okazać się wprowadzenie tak zwanej koncepcji zarządzania Lean Management. Zgodnie z tą koncepcją to klient jest najważniejszy. I mówimy tu zarówno o kliencie zewnętrznym jak i wewnętrznym. W myśl założeń koncepcji Lean Management firma powinna w taki sposób doskonalić procesy oraz wspierać rozwój pracowników, aby była w stanie dostarczyć klientowi jak najwyższej jakości produkty i usługi.

Firma zorientowana na rozwój. Koncepcja Lean Management

Koncepcja zarzadzania Lean Management.

Jest to koncepcja zarządzania przedsiębiorstwem, którą po raz pierwszy wprowadziła japońska firma Toyota. To dzięki tej firma metoda Lean Management została spopularyzowana i obecnie wdrażana jest w naprawdę wielu firmach na całym świecie. Warto zauważyć, że bardzo wiele zasad tej koncepcji wywodzi się z kultury Japonii. W kulturze tego kraju mocno zakotwiczony jest, bowiem szacunek dla klienta. Bardzo ceni się tam również sam szacunek do pracy oraz perfekcyjne wykonywanie powierzonych obowiązków.

Jakie są główne zasady koncepcje zarządzanie Lean Management i dlaczego warto je wdrożyć w swojej firmie?

Jedną z najważniejszych zasad koncepcji Lean Management jest ciągłe doskonalenie i dążenie do tego, aby wytwarzane przez nas produkty i usługi były jak najlepszej jakości. Poza tym do głównych zasad koncepcji zaliczamy także: eliminacje marnotrawstwa, którą można osiągnąć poprzez określenie kluczowych wartości dla klientów, prawidłowe zidentyfikowanie strumienia wartości, a także wszystkich czynności w tym strumieniu, dostosowanie tempa wytwarzania produktów i usług do rzeczywistego popytu oraz zapewnienie ciągłego przepływu bez przerw, zakłóceń i przestojów.

Wdrożenie koncepcji Lean Management przyczyni się z pewnością do osiągania przez naszą firmę coraz to lepszych rezultatów oraz do redukcji kosztów. Dzięki zastosowaniu tych zasad można poprawić wiele kluczowych wskaźników wpływających na wyniki przedsiębiorstwa.