Wpływ koronawirusa na świat biznesu
Biznes Małgorzata Oliwa - 23-04-2021

Wpływ koronawirusa na świat biznesu

Cały świat w tym także Polska musi zmierzyć się ze skutkami ciągle trwającej pandemii koronawirusa. Wybuch pandemii miał wpływ na wszystkie sektory życia, w tym także na sektor biznesowy. Cały czas głośno mówi się o kryzysie ekonomicznym. Jest on odczuwalny również przez wiele przedsiębiorstw i całe gospodarki. Jak zatem wygląda sytuacja polskich biznesmanów w dobie pandemii?

Kwestie finansowe

Funkcjonowanie w czasach pandemii i niepewność z nią związana spowodowała wyraźny spadek zaufania przedsiębiorców i konsumentów. To z kolei przyczyniło się do nadwyrężenia dla sytuacji finansowej i przepływów pieniężnych wielu przedsiębiorstw. W branży handlowej zaobserwowano spadek w ilości nowych zamówień, gdyż nie ma możliwości dokonywania zakupów w tradycyjny sposób. Prowadzi to do tego, że nie można utrzymać obecnych cen, gdyż koszty produkcji stale wzrastają. Skutkować to może zakłóceniami w łańcuchu dostaw, co generuje konieczność utrzymywania większych zapasów.

Wpływ koronawirusa na świat biznesu

Kwestia pracowników

Kryzys wywołany pandemią wirusa SARS CoV-2 może powodować ogromne zakłócenia w dostępności pracowników ze względu na wzrost zachorowań wśród pracowników i konieczność udania się przez nich na kwarantannę. Utrudnione zostaje również przemieszczanie się pracowników oraz konieczność przebywania z domu i praca w trybie zdalnym ze względu na zamknięcie szkół. Pracownicy w dobie pandemii są mniej wydajni, gdyż mają więcej zmartwień. Prezentują większy niepokój związany z obawą o własne zdrowie. Właściciele firm muszą zadbać o aktywną komunikację z pracownikami i zaufanie do planów własnej firmy.

Zachowanie ciągłości działania

Ogromnie ważne jest zachowanie ciągłości działania firm. Wiele z nich z pewnością zmierzyło się z tym, że utrzymanie procesów biznesowych przy negatywnym wpływie czynników zewnętrznych jest niezwykle trudne, a czasem nawet niemożliwe. W takich momentach przedsiębiorstwa muszą doprecyzować jaka jest ich najmniejsza rentowność i jakie zależności ich trzymają. Niezbędne jest opracowanie planu zarządzania kryzysowego.