Mechanizm podzielonej płatności
Firma Marian Ptak - 18-03-2020

Mechanizm podzielonej płatności

Obowiązkowy split payment, nazywany także mechanizmem podzielonej płatności (w skrócie MPP), został wprowadzony w Polsce 1 listopada 2019 roku.

Na czym polega split payment?

MPP polega na podzielnej płatności stosowanej w relacjach firma-firma, przy transakcjach powyżej 15 tysięcy złotych brutto – czyli transakcjach objętych obowiązkiem regulowania za pośrednictwem rachunku bankowego. Przedsiębiorca wystawiając fakturę, powinien zaznaczyć, że musi być ona opłacona w trybie MPP. Kupujący, płacąc za daną fakturę musi zastosować split payment, czyli robiąc przelew, musi rozdzielić kwotę netto od kwoty VAT – która trafia na indywidualny rachunek VAT przedsiębiorcy.

Mechanizm podzielonej płatności

Czy każdy przedsiębiorca musi stosować mechanizm podzielonej płatności?

Obecnie obowiązek stosowania MPP obejmuje na przykład urządzenia elektroniczne, usługi budowlano-montażowe. Całość towarów i usług objętych mechanizmem podzielonej płatności wymieniona jest w załączniku numer 15 do ustawy o VAT. Jeśli więc faktura dotyczy pozycji znajdującej się w danym dokumencie i jej wartość przekracza 15 tysięcy złotych, to należy ją opłacić w ramach MPP. Ponadto, wystarczy, że na fakturze znajdzie się tylko jedna pozycja z załącznika, a faktura przekracza 15 tysięcy złotych brutto, to płatność VAT za tę jedną pozycję należy opłacić z zastosowaniem podzielonej płatności.

Jakie sankcje grożą za niestosowanie MPP?

Obowiązek stosowania MPP został nałożony pod groźbą sankcji VAT wynoszącej 30% stawki VAT wykazanej na fakturze podlegającej płatności w ramach tego mechanizmu, a także odpowiedzialności karnoskarbowej. Jeśli przedsiębiorca nie umieści informacji na fakturze, że powinna być ona opłacona w trybie podzielonej płatności – to zapłaci 30% sankcję VAT. Tak samo w sytuacji, gdy kupujący nie opłaci faktury z zastosowaniem MPP (nawet jeśli sprzedawca nie zaznaczy, że płaci się ją w MPP), to także podlega takiej samej sankcji i grozi mu kara grzywny w wysokości 720 stawek dziennych. Ponadto płatność dokonana z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności nie będzie stanowiła kosztu w PIT i CIT.