PGH - przodownicy w branży przemysłowej 
Firma Karolina Żyłowska - 03-04-2020

PGH - przodownicy w branży przemysłowej 

Ciągłe doskonalenie metod produkcyjnych jest efektem dążenia do maksymalnej optymalizacji procesów. Optymalizacja biorąca pod uwagę wiele kryteriów, pozwala na poprawę parametrów: wydajnościowych, jakościowych i ekonomicznych. W tym stylu prowadzenia biznesu utrzymuje swą politykę firma Południowa Grupa Handlowa.

Wizytówka firmy

PGH niewątpliwie jest firmą z czołówki w swojej branży. Bycie na topie wiąże się z niestrudzonym podtrzymywaniem stałego progresu. Rozwój zaś uwarunkowany jest sprzyjającą atmosferą i środowiskiem sprzyjającym kiełkowaniu nowych pomysłów. Idee zaś rodzą się w głowach ludzi nietuzinkowych.  Ugruntowane konfiguracje pomagają oczywiście utrzymać dotychczasowy poziom zaangażowania na każdym rozpatrywanym poziomie, jednak wychodzenie poza istniejąca strukturę jest warunkiem postępu. W świecie biznesu pełnym zakłóceń, które napędzają rozwój, trzeba być uważnym i odważnie uczestniczyć w zdarzeniach nierzadko ryzykownych, ale przynoszących efekty w postaci nowych projektów zakończonych sukcesem.   

Firma jest afirmacją ostatniej dekady burzliwego postępu. Powstała w czasach wzrostu wykładniczego całej sfery przedsiębiorczości. Od chwili zawiązania się działalności przedsiębiorstwo dotrzymuje kroku konkurencji, często ją prześcigając. Partnerska współpraca z kontrahentami i szczere zaangażowanie przynoszą efekty w postaci rozwoju wszystkich stron układu biznesowego zawiązywanego każdorazowo z klientami podczas realizacji nowych projektów.

Kompleksowa oferta

W ofercie PGH ważne miejsce zajmują standardowe elementy maszyn. Dzięki temu przedsiębiorstwo może odnaleźć się we wszystkich przyjmowanych zleceniach. Unifikacja łączna i kompatybilność poszczególnych z oferowanych detali pozwala zaspokoić potrzeby odbiorców z nawiązką. Rozwiązania dla branży spawalniczej wyczerpują w pełni tematykę technologiczną w tym obszarze. Oferta to połączenie urządzeń do nowoczesnego prowadzenia prac spawalniczych z materiałami eksploatacyjnymi. Asortyment uzupełniają narzędzia i materiały do obróbki materiałów metodami szlifierskimi, co obok zestawu narzędzi do obróbki skrawaniem daje pełne możliwości usatysfakcjonowania klientów w zakresie, jaki niewiele firm  jest w stanie osiągnąć.

Duży dział stanowi oferta narzędzi w wersji elektro oraz narzędzi pneumatycznych, wykorzystywanych na liniach produkcyjnych wielu firm produkujących maszyny i urządzenia w branżach mniej i bardziej popularnych. 

Ukoronowaniem oferty jest dział nowoczesnych polimerów. Wyprodukowane z nich niezwykle trwałe łożyska nie wymagają do pracy środków smarnych i nie ulegają korozji. Łożyska te stanowią autentyczne zamienniki dla tradycyjnych modeli metalowych.

Współpraca z innymi liderami rynku

W każdym segmencie oferty PGH współpracuje z liderami światowego przemysłu, dostarczającymi rozwiązania niecodzienne i skomplikowane. Dobrym przykładem jest niemiecka firma zajmująca się przetwarzaniem polimerów i zamienianiem ich w wyroby najwyższej klasy. E-prowadniki i łożyska ślizgowe oraz kulkowe są asortymentem o najwyższej klasie wykonania.

PGH - przodownicy w branży przemysłowej