Proces inwestycyjny - co trzeba wiedzieć?
Porady Karolina Żyłowska - 03-02-2021

Proces inwestycyjny - co trzeba wiedzieć?

Proces inwestycyjny w branży budowniczej odnosi się do zbioru czynności, które podlegają przestrzeganiu przepisów prawnych. Celem całego procesu jest sprawne ukończenie przedsięwzięcia. Poprzez zbiór różnych czynności i otrzymania stosownych pozwoleń, ma nastąpić przygotowanie danego obiektu budowlanego do użytku. W dobie XXI wieku procesy inwestycyjne w przedsięwzięciu budowlanym składają się z 4 istotnych etapów. Pierwszym etapem jest tak zwana faza przygotowawcza, która pomaga wstępnie rozeznać się wśród zalet i wad danego projektu.

Poszczególne kroki w procesie inwestycyjnym

W fazie przygotowawczej inwestor musi zapoznać się z wszystkimi możliwymi aspektami prawnymi mającymi wpływ na dane przedsięwzięcie budowlane. Wówczas podejmowane są również kroki dotyczące ustalania biznesplanu. Na tym etapie szacuje się wstępne koszty oraz zatrudnia projektanta. W fazie przygotowawczej wykonuje się również raport due diligence. Jest to dobry moment na zweryfikowanie stanu prawnego nieruchomości oraz sytuacji planistycznej.

Proces inwestycyjny - co trzeba wiedzieć?

Faza projektowania - garść informacji

Na tym etapie inwestor musi zdobyć wszelkie pozwolenia i zgody, które pozwolą na zbudowanie danego obiektu. Musi on zdobyć między innymi zgodę na możliwość rozpoczęcia budowy i lokalizację zjazdu. Musi on również otrzymać pozytywną odpowiedź w związku z uzyskaniem technicznych warunków na przyłączenie gazu, wody oraz elektryki. Przed wydaniem pozytywnej decyzji starosta sprawdza zgodność projektu z przepisami techniczno-budowlanymi. W ciągu 65 dni od złożenia wniosku inwestor powinien otrzymać decyzję od odpowiednich organów.

Realizacja projektu krok po kroku

Przedostatni etap, realizacja projektu, pozwala na wprowadzenie pomysłów z fazy pierwszej zgodnie z udzielonymi zgodami. Inwestor na tym etapie może zająć się geodezyjnym wytyczeniem obiektów. Wówczas można również wykonać przyłącze techniczne do infrastruktury. Podczas realizacji projektu można zatrudnić generalnego wykonawcę, który zajmie się całym przedsięwzięciem od strony technicznej.

Przekazanie obiektu budowlanego do eksploatacji - co warto o tym wiedzieć?

Ostatni etap, czyli przekazanie obiektu budowlanego do eksploatacji, również jest bardzo istotny. Jest to dobry moment na rozliczenie danego przedsięwzięcia. Na tym etapie można złożyć zawiadomienie o zakończeniu wszelkich prac budowlanych do odpowiednich organów. W tych okolicznościach inwestor uzyskuje pozwolenie na możliwość eksploatacji całej przestrzeni budowlanej. Śmiało można stwierdzić, iż od powodzenia tego etapu zależy ukończenie całego przedsięwzięcia.

Niewątpliwie proces inwestycyjny wymaga dobrego zaplanowania oraz troski o detale. Na poszczególnych etapach nieoceniona jest pomoc fachowców z poszczególnych dziedzin. Nie obejdzie się również bez pomocy prawnej ze strony doświadczonych profesjonalistów, którzy przeszli już przez niejeden proces inwestycyjny. Pomogą oni w załatwianiu wszelkich formalności oraz zadbają o to, aby nie zapomnieć o żadnej istotnej sprawie.

Partnerem artykułu jest Konieczny Wierzbicki - Kancelaria Radców Prawnych.