Komornik a konto bankowe
Firma Marian Ptak - 23-03-2020

Komornik a konto bankowe

Dłużnik musi być przygotowany na sytuację, w której komornik warszawa zainteresuje się jego kontem bankowym. Zajęcie rachunku przez komornika jest możliwe nawet wtedy, kiedy długi są stosunkowo niewielkie. Mowa w tym przypadku np. o niezapłaconym mandacie za jazdę bez ważnego biletu czy zaległości w sprawie alimentów. Jak taka procedura zajęcia konta bankowego przez komornika wygląda w praktyce?

Zajęcie konta przez komornika

Komornik zająć może nie tylko wynagrodzenie, emeryturę, rentę, ruchomości i nieruchomości. Równie dobrze może zablokować konto bankowe dłużnika i z niego pobierać środki potrzebne do pokrycia długu. Nie ma tutaj przepisów, które określałyby maksymalny procent zawartości konta, który może zająć komornik. Z drugiej strony do dyspozycji dłużnika musi zostać kwota wolna od zajęcia, którą określają obowiązujące przepisy. Wynosi ona obecnie 75% minimalnego wynagrodzenia brutto.

W praktyce zajęcie rachunku w banku jest bardzo szybkie. Cała procedura odbywa się w formie elektronicznej bez udziału dłużnika. Co więcej, zajęcie obejmuje sumę pieniędzy, która znajduje się na koncie dłużnika w chwili zajęcia konta oraz te pieniądze, które dopiero zostaną na nie wpłacone. Dłużnika o zajęciu wierzytelności przez komornika informuje najczęściej bank.

Jak można odblokować konto zajęte przez komornika?

Okazuje się, że komornik w Warszawie może zablokować konto do czasu spłaty całości zadłużenia, które powiększa się jeszcze o koszty windykacji i koszty postępowania komorniczego. Potem można napisać do komornika pismo i przypilnować, aby do banku trafiła ostatecznie informacja o zakończeniu postępowania i nakazie odblokowania rachunku bankowego. Sama procedura zająć może jednak nawet kilkanaście dni.

Istnieje również możliwość odblokowania konta jeszcze przed spłatą całości zadłużenia. Wierzyciel musi jednak wysłać do komornika zgodę na odstąpienie od zajęcia konta, jeśli np. zawrze stosowną ugodę ze swoim dłużnikiem. Osoby, które nie mogą uregulować w danym momencie zadłużenia, a jednocześnie nie chcą stracić środków do życia, powinny skontaktować się z komornikiem i złożyć wniosek o rozłożenie płatności na raty. Stosowny wniosek trzeba także złożyć, gdy konto zajęte zostało bezpodstawnie czy na skutek pomyłki. Niekiedy zdarza się, że wierzyciel nie dopełnia obowiązku i nie informuje komornika o tym, że dług został spłacony.

Czy komornik może zająć konto firmowe?

W praktyce komornik może zająć konto osób, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą. W tym przypadku rachunek jest bowiem przypisany do danej osoby. Nie można natomiast zająć konta firmowego należącego do spółki. Jest ono przypisane do danej organizacji, a nie do konkretnej osoby. Komornik może takie konto zablokować tylko na siedem dni. Ponadto zajęta kwota musi być proporcjonalna do części udziałów wspólnika-dłużnika. Wysokość udziałów w praktyce ustalana jest na podstawie umowy z bankiem, która dotyczy prowadzenia danego konta. Dłużnik musi ją przedstawić komornikowi. W przeciwnym wypadku ten uznaje, że udziały wspólników w spółce są równe.

Komornik a konto bankowe