UX, a UI – główne różnice
Biznes Małgorzata Rita Łyczywek - 17-02-2020

UX, a UI – główne różnice

Bardzo często w sieci zauważa się problem rozumienia pojęć user experience, czyli UX oraz UI – user interface. Polskie tłumaczenie dość jasno ukazuje różnicę między doświadczeniem użytkownika, a interfejsem, jednak nadal określenia te są błędnie używane w odniesieniu praktycznym. UI skupia się na tym, jakie narzędzia są wykorzystywane w komunikacji z produktem, uwzględniając aspekt techniczny, a UX opiera się na aspekcie emocjonalnym, na uczuciach doświadczanych podczas procesu.

UX – czym jest?

To wszelkie wrażenia, które odbiera użytkownik wyprodukowanego produktu. UX design skupia się na kreowaniu doświadczeń użytkownika po to, by spotęgować zadowolenie konsumenta, korzystającego z towaru poprzez ulepszenie jego funkcjonalności i użyteczności, udostępnienie produktu niesprawiającego trudności w obsłudze oraz zagwarantowanie przyjaznych relacji między klientem, a produktem. Prowadzi to do zrzeszenia grupy osób, którzy zaufali danemu produktowi.

UX, a UI – główne różnice

Zadania UX designera

Jego obowiązki dotyczą badania preferencji i zdobycia wiedzy na temat potrzeb potencjalnych konsumentów po to, by zapewnić produkt łatwy i przyjemny w obsłudze. Jego praca polega na kreowaniu skoncentrowanym na człowieku. Może zajmować się strategią biznesową i kontentem, wireframingiem i prototypowaniem oraz wdrażaniem projektu. Jak widać jego zadania są bardzo rozległe. Ponadto, musi wykazywać się zdolnością do analitycznego myślenia, by móc właściwie wysnuć wnioski na podstawie zebranych badań. Etapem końcowym pracy UX designera jest kompilacja celów biznesowych z preferencjami użytkownika.

UI design

UI określa środki, które umożliwiają dokonanie interakcji między użytkownikiem, a systemem komputerowym. Na rynku oferty pracy UI designera są bardzo zbliżone do ofert grafików komputerowych. W sieci znajduje się mnóstwo opisów UI zbliżonych do UX design. UI różni się tym od UX, że jest to „zcyfryzowane” miejsce pracy. UI designer odpowiada za przenoszenie zawartości, informacji o progresie produktu oraz tworzenie układów na podstawie badań.