Czym jest ROI i jak go obliczyć?
Marketing Marian Żukowski - 05-08-2021

Czym jest ROI i jak go obliczyć?

Działania marketingowe wymagają sporego nakładu finansowego. Jest to jednak inwestycja, której koszty są o wiele mniejsze niż przychody, będące jej efektem. Przynajmniej takie jest założenie. Jak sprawdzić, czy działania marketingowe są rzeczywiście opłacalne? Służą do tego liczne wskaźniki rentowności. Wśród nich na pierwszy plan wysuwa się ROI. Wyjaśniamy, czym on jest i jak go obliczyć.

Co to jest ROI?

Return On Investment – ROI – to wskaźnik, dzięki któremu dowiesz się, czy przychody z działań marketingowych przewyższają koszty. Obliczenia rozpoczyna się od określenia nakładów finansowych poniesionych w związku z daną kampanią marketingową. Następnie analizowana jest sprzedaż, będąca efektem tejże kampanii i przychody, jaki zapewniła. Zestawienie kwot pozwala ocenić, czy kampania była opłacalna. Wskaźnik ROI wyraża się w procentach. Przykładowo ROI 10% oznacza, że zysk wyniósł 10% procent inwestycji. Jeśli zainwestowałeś w kampanię 1000 zł, zarobiłeś na tej inwestycji 100 zł. Jednak ROI może być też ujemny. Oznacza to, że zamiast zysku mamy do czynienia ze stratą. ROI wynoszący -10% oznacza stratę 100 zł na każde zainwestowane 1000 zł. Co istotne, ROI można obliczać zarówno dla dużych, jak i dla najmniejszych kampanii. 

Jak policzyć ROI?

Wiemy już, czym jest ROI. Wydaje się, że wyjaśnienie istoty tego wskaźnika powinno wystarczyć, jako argument przemawiający za jego przydatnością. Wyjaśnijmy jeszcze zatem, jak policzyć roi. Otóż służy do tego bardzo prosty wzór:

 

ROI = [(A-B)/B] x 100%

 

Gdzie:

A– przychód wygenerowany przez działania marketingowe

B – koszt kampanii

Wnioski wyciągnięte z wartości ROI

Nie ma wątpliwości, że ROI to jeden z najważniejszych wskaźników rentowności działań marketingowych. Pozwala on określić, czy prowadzone aktualnie kampanie marketingowe są skuteczne. Dzięki niemu możesz się dowiedzieć, że prowadząc daną kampanię tylko tracisz pieniądze. Możesz się też dowiedzieć, że robisz wszystko jak należy i powinieneś kontynuować dane działania. ROI to prosty wskaźnik, który można obliczyć szybko i prosto. Jednocześnie umożliwia on ograniczenie kosztów i poprawę działań marketingowych, co bezpośrednio przekłada się na wzrost zysku. Należy jednak pamiętać, że nigdy nie należy interpretować tego wskaźnika indywidualnie. Można wtedy dojść do bardzo mylnych wniosków.

Jak interpretować ROI?

Wiesz już, jak obliczyć roi. Jednak powinieneś również wiedzieć, że nie należy tego robić ignorując inne wskaźniki. Niewątpliwie ROI jest bardzo przydatny, jednak tylko w  towarzystwie innych danych. Rzecz w tym, iż nie dostarcza on odpowiedzi na pytanie, dlaczego dana kampania działa lub nie działa. Co więcej, o tym czy w ogóle kampania działa, dowiadujemy się dopiero zestawiając ROI z innymi wskaźnikami. Wskaźnik ten nie uwzględnia bowiem niewymiernych i długoterminowych korzyści kampanii. Dlatego też ROI może być ujemny, mimo że kampania nastawiona na długofalowe efekty działa prawidłowo. Może też być odwrotnie. Dodatni ROI bywa efektem nieuwzględnienia ukrytych, czy też stałych kosztów związanych np. z prowadzeniem przez firmę działań marketingowych.

 

Czym jest ROI i jak go obliczyć?