Kim są Aniołowie Biznesu?
Biznes Marian Ptak - 01-06-2021

Kim są Aniołowie Biznesu?

Niektóre firmy rozpoczynające swoją działalność gospodarczą decydują się na skorzystanie z pomocy tak zwanych Aniołów Biznesu. Co zatem warto wiedzieć na ten temat? Kogo nazywamy Aniołem Biznesu? Jakiej pomocy może udzielić nowo powstałemu przedsiębiorstwu taka osoba?

Aniołowie Biznesu – podstawowe informacje

Mianem Aniołów Biznesu określa się doświadczonych przedsiębiorców, którzy decydują się na inwestycję części swojego kapitału w przedsiębiorstwa, które to są dopiero na początku swojej drogi do osiągnięcia sukcesu. Aniołowie Biznesu często pomagają tymczasowym organizacjom oraz młodym innowacyjnym firmom, które poszukują swojego modelu biznesowego. Takie osoby zapewniają nowo powstającym przedsiębiorstwom nie tylko dopływ potrzebnego na start kapitału, ale dzięki swojemu bogatemu doświadczeniu i ogromnej wiedzy służą również radą oraz pomagają w nawiązaniu potrzebnych kontaktów biznesowych. Warto przy tym zaznaczyć, że w zamian za taką pomoc Aniołowie Biznesu uzyskują część udziałów w danej firmie. Współpraca pomiędzy takim inwestorem a nowym przedsiębiorstwem trwa z reguły około kilku lat (najczęściej jest to okres od 3 do 7 lat).

Kim są Aniołowie Biznesu?

Kto może skorzystać z pomocy Aniołów Biznesu? Gdzie szukać tego rodzaju wsparcia?

Aniołowie Biznesu pomagają firmom z różnych branż. Każdy, kto posiada odpowiednie środki, wiedzę i doświadczenie może zostać tego typu inwestorem. Czasem, więc na taka osobę możemy natrafić zupełnie przypadkowo np. podczas rozmowy o planach biznesowych. Warto jednak wiedzieć, że w Polsce podobnie, jak i w wielu innych krajach istnieją Kluby Aniołów Biznesu, które to zrzeszają osoby pragnące udzielić tego typu wsparcia dobrze rokującym według nich projektom. W naszym kraju odnajdziemy kilka dużych sieci skupiających Aniołów Biznesu. Do najstarszych Klubów Aniołów Biznesu należy Klub o nazwie PoIBAN. Największą siecią tego typu inwestorów w Polsce jest natomiast Lewiatan Business Angels. Do innych znanych grup możemy zaliczyć także: Wschodnią Sieć Aniołów Biznesu, Hedgehog Fund oraz Grupę Trinity.