Na czym polega audit wewnętrzny i jakie korzyści przynosi?
Biznes Karolina Żyłowska - 16-03-2020

Na czym polega audit wewnętrzny i jakie korzyści przynosi?

Współczesne firmy dążą do jak najlepszego funkcjonowania oraz usprawnienia wszystkich zachodzących w nich procesów. Pozwala to im na osiągnięcie lepszej konkurencyjności na rynku oraz spełnianie coraz wyższych wymagań odbiorców. W usprawnieniu oraz zoptymalizowaniu działania przedsiębiorstwa pomaga audit wewnętrzny, czyli niezależna jednostka stworzona w celu badania i analizowania postępowania firmy.

Czym jest i na czym polega audit wewnętrzny?

Pod pojęciem auditu wewnętrznego kryje się, według definicji, niezależna jednostka powołana do życia w celu badania, analizowania oraz wspierania efektywnego wypełniania zadań członków organizacji. Audit wewnętrzny jest więc profesjonalną działalnością, która stanowi skuteczny instrument wspomagający władze organizacji w procesach zarządzania nią. Jego niezależny charakter pozwala w profesjonalny i obiektywny sposób ocenić wydajność systemu kontroli wewnętrznej oraz procesów zarządzania ryzykiem i umożliwia efektywne prowadzenie wszystkich działań w przedsiębiorstwie. Ponadto, audit pozwala także odkryć słabe strony funkcjonowania firmy oraz wyeliminować je.

Na czym polega audit wewnętrzny i jakie korzyści przynosi?

Głównym celem przeprowadzenia auditu wewnętrznego jest przysporzenie wartości dodatnich oraz usprawnienie działania firmy. Oprócz tego, pełni on także funkcję doradczą. Z biegiem czasu audit wewnętrzny przestał być tylko kontrolą przekształcając się w jednostkę zajmującą się szeroko pojętą oceną zarządzania ryzykiem, efektywności i wydajności działania systemu kontroli wewnętrznej oraz procesów zarządzania organizacją. Realizację auditu wewnętrznego powierza się auditorom, których zadaniem jest sprawdzenie rzeczywistego stanu systemu zarządzania oraz naprowadzenia firmy na właściwe tory.

Korzyści z przeprowadzenia auditu wewnętrznego

Przeprowadzanie auditu wewnętrznego przynosi firmie liczne korzyści. Spośród nich warto wymienić m. in. zmianę dotychczasowych, niekorzystnych i mało produktywnych działań, które negatywnie odbijają się na całokształcie jej funkcjonowania. Audit wewnętrzny pozwala ponadto na szerokie wykorzystanie analiz danych, co umożliwia uzyskanie lepszego wglądu w działalność przedsiębiorstwa oraz usprawnienie poszczególnych elementów jego funkcjonowania. Dzięki niemu możliwe jest bowiem wdrożenie zoptymalizowanych oraz skutecznych procedur wewnętrznych, które mają szansę przyczynić się do przybliżenia firmy do osiągnięcia jej celów biznesowych.

Wdrożenie auditu wewnętrznego i jego powierzenie odpowiedniej osobie pozwala skutecznie obniżyć koszty funkcjonowania firmy oraz zwiększyć jej konkurencyjność na rynku, co przynosi firmie liczne korzyści biznesowe i wizerunkowe. Aby było to możliwe, audit wewnętrzny powinien zostać jednak wykonany przez kompetentnego auditora wewnętrznego. Wyniki pracy komputerów oraz analiza dostarczonych przez nie danych wymagają bowiem odpowiedniej selekcji oraz oceny, której jest w stanie dokonać jedynie wykwalifikowany i doświadczony profesjonalista. Z tego powodu, audit wewnętrzny powinien być realizowany i nadzorowany wyłącznie przez sprawdzonych specjalistów o potwierdzonych kompetencjach w tym zakresie.

Partnerem materiału jest firma TQMsoft oferująca profesjonalny audit wewnętrzny.